Nguồn cung cho thị trường bất động sản Đà Nẵng sẽ ra sao trong thời gian tới?

NHAPHODANANG – UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Báo cáo số 324/BC – UBND về tình hình thực hiện Nghị quyết số 129/NQ – UBND năm 2017 của HĐND thành phố về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Sau 3 năm, tăng thêm 393ha quỹ đất ở tại đô thị

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, quỹ đất ở tại đô thị tăng qua từng năm: Năm 2016 là 5.345ha, năm 2017 là 5.365ha, năm 2018 là 5.482ha, năm 2019 là 5.634ha, năm 2020 là 5.758ha (tăng 393ha so với năm 2017). Đối với quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, bên cạnh 04 dự án chuyển tiếp với tổng diện tích 15,8ha, Sở Xây dựng đã tham mưu chọn 15 vị trí với diện tích 59,9ha để đầu tư nhà ở xã hội.

Nguồn cung cho thị trường bất động sản Đà Nẵng sẽ ra sao trong thời gian tới?

Giai đoạn 2017-2020, thành phố hoàn thành hỗ trợ về nhà ở cho 5.486 hộ gia đình người có công với cách mạng (xây mới: 1.482 căn, sửa chữa: 4.004 căn), tổng diện tích nhà ở xây mới khoảng 88.920 m2, vốn thực hiện khoảng 176 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn này, thành phố triển khai đầu tư xây dựng 10 dự án nhà ở xã hội với 8.731 căn, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 480.936 m2 sàn, trong đó có 7 dự án chuyển tiếp và 3 dự án mới. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng 51 dự án thương mại, dự án khu đô thị có xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có 28 dự án chuyển tiếp và 23 dự án mới.

Đến hết năm 2020, dự kiến hoàn thành 8.664 căn (chung cư: 5.096 căn; nhà liền kề, biệt thư: 3.568 căn), tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 1.342.245 m2, vốn thực hiện khoảng 11.496 tỷ đồng (vốn doanh nghiệp),…

Nguồn cung dồi dào giai đoạn 2021 – 2025

Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2017-2020 và mục tiêu phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được duyệt, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 7621/KH-UBND ngày 19/11/2020 về phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, đối với nhà ở xã hội, triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 09 dự án, gồm 04 dự án chuyển tiếp và tối thiểu 05 dự án mới, với số lượng nhà ở khoảng 9.680 căn, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 642.400 m2 sàn, với tổng vốn thực hiện khoảng 7.700 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, có thể xem xét điều chỉnh, bổ sung một số dự án để cung cấp sản phẩm trong giai đoạn này và giai đoạn sau.

Đối với nhà ở thương mại triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 43 dự án với số lượng nhà ở khoảng 26.850 căn, tổng diện tích sàn nhà ở: khoảng 4.646.350 m2 sàn, với tổng vốn thực hiện khoảng 51.300 tỷ đồng.

Đối với nhà ở tái định cư, triển khai đầu tư hoàn thành dự án Chung cư phục vụ tái định cư dự án khu vực cống thoát nước Khe Cạn – Giai đoạn 1 với số lượng nhà ở: 160 căn hộ, tổng diện tích sàn nhà ở: khoảng 10.350 m2 sàn; với tổng vốn thực hiện khoảng 160 tỷ đồng.

Trường hợp phát sinh nhu cầu đầu tư dự án nhà ở tái định cư, UBND thành phố báo cáo xin ý kiến HĐND thành phố trước khi triển khai dự án.

Nguồn Sưu Tầm

Bài viết liên quan